Semestr 1, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
EEL-2-102-AM-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
EEL-2-103-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
EEL-2-104-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
EEL-2-105-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

Matematyka

 
EEL-2-101-AM-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Semestr 2, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
EEL-2-201-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
EEL-2-202-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
EEL-2-203-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Język obcy (GO)

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
Pokaż/ukryj zawartość
EEL-2-204-AM-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EEL-2-206-AM-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EEL-2-207-AM-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EEL-2-209-AM-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Przedmioty obieralne AM_N, semestr 2

Zasady wyboru grup/modułów: Dwa przedmioty z grupy

8
 
EEL-2-205-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
EEL-2-215-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
EEL-2-216-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
EEL-2-217-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

Semestr 3, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Inżynierskie

 
EEL-2-301-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
EEL-2-302-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
EEL-2-303-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Przedmioty obieralne AM_N, semestr 3

Zasady wyboru grup/modułów: Dwa przedmioty z grupy

8
 
EEL-2-306-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
EEL-2-307-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
EEL-2-308-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
EEL-2-309-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
EEL-2-310-AM-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

Semestr 4, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
EEL-2-401-AM-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Praca dyplomowa

 
EEL-2-402-AM-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+