Semestr 1, Październik 2014 - Luty 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Język obcy

 
OM-2-101-OD-n
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Język obcy
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-102-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
OM-2-103-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
OM-2-105-OD-n 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5
+
OM-2-106-OD-n 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-2-107-OD-n 20 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
OM-2-109-OD-n 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 2
-
OM-2-110-OD-n 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OM-2-111-OD-n 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 2, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Specjalnosciowe II - Odlewnictwo

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór bloku: modułów specjalnosciowe II – Odlewnictwo, uzyskanie 22 ECTS.

19
 
OM-2-201-OD-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OM-2-202-OD-n 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-2-203-OD-n 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
OM-2-204-OD-n 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
OM-2-205-OD-n 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
OM-2-206-OD-n 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-2-207-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
OM-2-208-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Semestr 3, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-301-OD-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-302-OD-n 15 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 35 3
-
OM-2-303-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
+
OM-2-304-OD-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OM-2-305-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
OM-2-306-OD-n 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
OM-2-307-OD-n 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-308-OD-n 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 4, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
OM-2-402-OD-n 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 5
-
OM-2-403-OD-n 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 20
+

Obieralne kierunkowe II - Odlewnictwo

Zasady wyboru grup/modułów: wybór jednego modułu z grupy obieralnych (1 ECTS)

1
 
OM-2-401-OD-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-2-404-OD-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-2-405-OD-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-2-406-OD-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-