Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
MPLS Networks
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IET-1-707-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika i Telekomunikacja
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Within the subject, the student has the opportunity to gain knowledge of MPLS-based network services as well as the ability to configure them.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has ordered knowledge about organizing and managing MPLS networks ET1A_W10, ET1A_W09 Kolokwium
M_W002 Student has knowledge about MPLS traffic engineering mechanisms as well as quality and resilience ones. ET1A_W10, ET1A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able to work in group aiming at configuring MPLS network devices ET1A_U23 Studium przypadków
M_U002 Student is able to configure MPLS network devices for applying traffic engineering mechanisms ET1A_U23 Kolokwium
M_U003 Student is able to find documentation required for configuring network devices ET1A_U01 Studium przypadków
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to cooperate with people in the group, understands the necessity for improving his competence ET1A_K01 Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has ordered knowledge about organizing and managing MPLS networks + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge about MPLS traffic engineering mechanisms as well as quality and resilience ones. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to work in group aiming at configuring MPLS network devices - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to configure MPLS network devices for applying traffic engineering mechanisms - - + - - - - - - - -
M_U003 Student is able to find documentation required for configuring network devices - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to cooperate with people in the group, understands the necessity for improving his competence - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Introduction. MPLS architecture.
Introducing basic MPLS concepts. Frame-mode and cell-mode MPLS. Introducing MPLS labels and label stack. Identifying MPLS applications.
2. Forwarding Labeled Packets.
Introducing CEF switching. Load balancing in CEF. MPLS MTU. Path MTU discovery.
3. Label Distribution Protocol.
LDP overview and operation. Introducing MPLS label allocation, distribution, and retention modes. Discovering LDP neighbors. Targeted LDP session.
4. MPLS traffic engineering.
The need for MPLS TE. RSVP-TE. Distribution of TE information. Dual TE metrics. PCALC. Link Manager. Forwarding traffic onto MPLS TE tunnels.
5. MPLS-based recovery mechanisms.
Path protection. Link protection. Node protection. Fast ReRoute.
6. MPLS and Quality of Service.
DiffServ with IP packets. DiffServ tunneling models. MQC commands for MPLS QoS. Voice over MPLS.
7. Advances of MPLS.
GMPLS. MPLS-TP. New MPLS applications. Work at IETF.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. MPLS architecture.
Basic MPLS configuration. Configuring OSPF and IS-IS for MPLS TE. Analysis of MPLS labels and label stack. Observing TTL behavior of labeled packets.
2. Label Distribution Protocol.
Configure Label Distribution Protocol (LDP) on routers. Analysis of the process of LDP neighbor discovery. Configuring targeted LDP sessions. Troubleshoot MPLS and LDP.
3. MPLS traffic engineering.
Establishing the core MPLS TE environment. Configuring MPLS Traffic Engineering paths. Forwarding traffic onto MPLS TE tunnels. Class-based tunnel selection with MPLS TE. Troubleshoot MPLS-TE.
4. MPLS-based recovery mechanisms.
Configuring resilience methods in MPLS. Configuring FHRP (including HSRP, VRRP, and GLBP) on available routers.
5. MPLS and Quality of Service.
Configuration of DiffServ with IP packets. Configuration of DiffServ tunneling models. Usage of MQC commands for configuring MPLS QoS. Configuration of Voice over MPLS transmission.
6. Troubleshooting MPLS Networks.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade will be issued after successful assessment of laboratory class. The final grade will be based on activity during the laboratories.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of IP networks, routing protocols and their configuration on network devices.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. L. De Ghein, MPLS Fundamentals. Cisco Press, Inc. Indianapolis 2007.
2. Dokumenty IETF RFC związane z omawianymi protokołami; http://www.rfc-editor.org
3. Dokumenty IEEE związane z omawianymi protokołami; http://standards.ieee.org

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Optimized protection schemes for resilient interdomain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: IEEE GLOBECOM 2009 [Dokument elektroniczny] : Global Communications Conference, Exhibition & Industry Forum : riding the way wave to global connectivity : Honolulu, Hawaii, USA, 30 November – 4 December 2009.

2. IInter-ALTO communication protocol draft-dulinski-alto-inter-alto-protocol-00 / Z. Dulinski, R. STANKIEWICZ, P. CHOŁDA, P. WYDRYCH, B. Stiller, Marcin NIEMIEC, Mirosław KANTOR. — S. l. : IETF Trust, cop. 2010.

3. LCR solution for performance and cost-efficient inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: NETWORKS 2010 : proceedings of 2010 14\textsuperscript{th} international tellecommunications network strategy and planning symposium : September 27–30, 2010, Warsaw, Poland.

4. Cost-driven peer rating algorithm / Zbigniew Duliński, Rafał STANKIEWICZ, Piotr WYDRYCH, Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA // W: ICC 2011 : 2011 IEEE International Conference on Communications : source of innovation: back to the origin : 5–9 June, 2011, Kyoto, Japan.

5. Least Cost Routing (LCR) solution for inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // Telecommunication Systems ; ISSN 1018-4864. — 2013 vol. 52 iss. 2, s. 979–991.

Informacje dodatkowe:

Brak