Semestr 1, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
EIT-2-102-IM-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Matematyka

 
EIT-2-103-IM-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

przedmioty specjalnościowe

 
EIT-2-105-IM-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIT-2-106-IM-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
EIT-2-107-IM-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
EIT-2-108-IM-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
EIT-2-109-IM-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIT-2-104-IM-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Język obcy (GO2)

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EIT-2-101-IM-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIT-2-110-IM-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIT-2-112-IM-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIT-2-113-IM-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Semestr 2, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

przedmioty specjalnościowe

 
EIT-2-203-IM-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIT-2-204-IM-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-2-205-IM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIT-2-206-IM-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EIT-2-207-IM-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EIT-2-208-IM-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EIT-2-209-IM-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIT-2-201-IM-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIT-2-202-IM-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Semestr 3, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
EIT-2-305-IM-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

przedmioty specjalnościowe

 
EIT-2-302-IM-s 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
EIT-2-303-IM-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIT-2-304-IM-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIT-2-301-IM-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-