Semestr 1, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

przedmioty specjalnościowe

 
EIB-2-101-BR-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
EIB-2-102-BR-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIB-2-103-BR-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
EIB-2-104-BR-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
+
EIB-2-105-BR-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIB-2-106-BR-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIB-2-110-BR-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 58 3
+
EIB-2-120-BR-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-2-130-BR-s 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Semestr 2, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

przedmioty specjalnościowe

 
EIB-2-201-BR-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIB-2-202-BR-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
EIB-2-203-BR-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIB-2-210-BR-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-2-220-BR-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-2-230-BR-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Język obcy (GO2)

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EIB-2-205-BR-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIB-2-208-BR-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIB-2-209-BR-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Przedmiot obieralny bir1 semestr 2

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EIB-2-204-BR-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIB-2-207-BR-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIB-2-211-BR-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIB-2-213-BR-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Semestr 3, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
EIB-2-310-BR-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 20
+

przedmioty specjalnościowe

 
EIB-2-301-BR-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIB-2-302-BR-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
EIB-2-304-BR-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 2
-

Przedmiot obieralny bir1 semestr 3

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

4
 
EIB-2-303-BR-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIB-2-305-BR-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-