Semestr 1, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Fizyka

 
EIB-2-101-BN-s 28 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 56 4
+

przedmioty specjalnościowe

 
EIB-2-102-BN-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIB-2-103-BN-s 28 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 70 4
+
EIB-2-104-BN-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-2-106-BN-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIB-2-105-BN-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIB-2-110-BN-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
EIB-2-120-BN-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-2-130-BN-s 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Semestr 2, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

przedmioty specjalnościowe

 
EIB-2-201-BN-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIB-2-203-BN-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIB-2-205-BN-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIB-2-210-BN-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-2-220-BN-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-2-230-BN-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Język obcy (GO2)

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EIB-2-202-BN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIB-2-208-BN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIB-2-209-BN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Przedmiot obieralny bnt1 semestr 2

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EIB-2-204-BN-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIB-2-206-BN-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIB-2-207-BN-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIB-2-211-BN-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-2-212-BN-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIB-2-213-BN-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 3
-
EIB-2-214-BN-s 10 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 38 4
-

Semestr 3, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
EIB-2-310-BN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 20
+

przedmioty specjalnościowe

 
EIB-2-301-BN-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EIB-2-302-BN-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Przedmiot obieralny bnt1 semestr 3

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

4
 
EIB-2-303-BN-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
EIB-2-305-BN-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4
-
EIB-2-306-BN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. inż. Dobrucki Jerzy).
Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna
28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIB-2-307-BN-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną (prof. dr hab. Burda Kvetoslava).
Wykorzystanie liposomów do transportu leków
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-