Semestr 1, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

przedmioty specjalnościowe

 
EIB-2-101-IB-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIB-2-102-IB-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EIB-2-104-IB-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-2-105-IB-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIB-2-107-IB-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIB-2-103-IB-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EIB-2-110-IB-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
EIB-2-120-IB-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-2-130-IB-s 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Semestr 2, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

przedmioty specjalnościowe

 
EIB-2-201-IB-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EIB-2-202-IB-s 28 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 84 6
+
EIB-2-203-IB-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-

przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 
EIB-2-210-IB-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-2-220-IB-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EIB-2-230-IB-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Język obcy (GO2)

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EIB-2-205-IB-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIB-2-208-IB-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
EIB-2-209-IB-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Przedmiot obieralny ib1 semestr 2

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EIB-2-204-IB-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EIB-2-211-IB-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Semestr 3, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
EIB-2-310-IB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 20
+

przedmioty specjalnościowe

 
EIB-2-301-IB-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EIB-2-302-IB-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-

Przedmiot obieralny ib1 semestr 3

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

4
 
EIB-2-303-IB-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EIB-2-304-IB-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-