Semestr 1, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-101-OS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OM-2-102-OS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OM-2-103-OS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OM-2-104-OS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OM-2-105-OS-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
+
OM-2-106-OS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OM-2-107-OS-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 5
+
OM-2-108-OS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-109-OS-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
OM-2-110-OS-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-111-OS-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 2, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozatechniczne

 
OM-2-214-OS-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-210-OS-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Język obcy - specjalnościowy
0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
OM-2-211-OS-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-212-OS-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-
OM-2-213-OS-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot w języku obcym
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-

Specjalnosciowe II - Ochrona Środowiska w Odlewnictwie

21
 
OM-2-201-OS-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
OM-2-202-OS-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-203-OS-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-204-OS-s 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
OM-2-205-OS-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
OM-2-206-OS-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
OM-2-207-OS-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
OM-2-208-OS-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-209-OS-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semestr 3, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-301-OS-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Praca dyplomowa

 
OM-2-302-OS-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Seminarium dyplomowe
0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 5
-
OM-2-303-OS-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przygotowanie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+