Semestr 1, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-101-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OM-2-102-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OM-2-103-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OM-2-104-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OM-2-105-OD-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
+
OM-2-106-OD-s 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OM-2-107-OD-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 5
+
OM-2-108-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-109-OD-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
OM-2-110-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-111-OD-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-112-OD-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semestr 2, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozatechniczne

 
OM-2-218-OD-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-206-OD-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-211-OD-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-

Obcojęzyczne przedmioty obieralne: stopień II

Zasady wyboru grup/modułów: Jeden przedmiot z grupy

3
 
OM-2-214-OD-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 3
-

Obieralne kierunkowe II - Odlewnictwo

Zasady wyboru grup/modułów: wybór jednego modułu z grupy obieralnych (1 ECTS)

1
 
OM-2-201-OD-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
OM-2-202-OD-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
OM-2-215-OD-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
OM-2-217-OD-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Specjalnosciowe II - Odlewnictwo

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór bloku: modułów specjalnosciowe II – Odlewnictwo, uzyskanie 22 ECTS.

19
 
OM-2-203-OD-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
+
OM-2-204-OD-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
+
OM-2-205-OD-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
+
OM-2-207-OD-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-208-OD-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-209-OD-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-210-OD-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-212-OD-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
+
OM-2-213-OD-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semestr 3, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-313-OD-s 28 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 70 3
+
OM-2-314-OD-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Praca dyplomowa

 
OM-2-301-OD-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 5
-
OM-2-302-OD-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-