Semestr 1, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-101-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OM-2-102-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
OM-2-103-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OM-2-104-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OM-2-105-OA-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
+
OM-2-106-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-107-OA-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 5
+
OM-2-108-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-109-OA-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
OM-2-110-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-111-OA-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-112-OA-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Obieralne

 
OM-2-218-OA-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot w jezyku obcym
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-

Pozatechniczne

 
OM-2-215-OA-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-207-OA-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
OM-2-209-OA-s 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
OM-2-211-OA-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-

Obieralny Kierunkowy II stopień - Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne

1
 
OM-2-216-OA-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

specjalnosciowe II - Odlewnitwo Artystyczne i Precyzyjne

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór przedmiotóqw z całego bloku specjalnosciowego II – Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne

18
 
OM-2-201-OA-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
OM-2-202-OA-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-203-OA-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
OM-2-204-OA-s 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 84 6
+
OM-2-205-OA-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-206-OA-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
OM-2-208-OA-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-
OM-2-210-OA-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-
OM-2-212-OA-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-213-OA-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semestr 3, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-301-OA-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
OM-2-302-OA-s 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Praca dyplomowa

 
OM-2-303-OA-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 5
-
OM-2-304-OA-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-