Semestr 1, Marzec 2015 - Wrzesień 2015

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-101-WT-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
OM-2-102-WT-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
OM-2-103-WT-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OM-2-104-WT-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
OM-2-105-WT-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
+
OM-2-106-WT-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-107-WT-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 5
+
OM-2-108-WT-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OM-2-109-WT-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
OM-2-110-WT-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semestr 2, Październik 2015 - Luty 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozatechniczne

 
OM-2-214-WT-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-211-WT-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-

Obieralne kierunkowe II - Wirtotualizacja Technologii Odlewniczych

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór jednego modułu z bloku (1 ECTS )

1
 
OM-2-215-WT-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
OM-2-216-WT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przedmiot w języku obcym
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Specjalnosciowe II - Wirtualizacja Techn. Odlewniczych

Zasady wyboru grup/modułów: Wybór z bloku modułow: specjalnosciowe II- wirtualizacjia technologii odlewniczych

21
 
OM-2-201-WT-s 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5
+
OM-2-202-WT-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
OM-2-204-WT-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-205-WT-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-206-WT-s 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-207-WT-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
OM-2-208-WT-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
OM-2-209-WT-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
OM-2-210-WT-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-
OM-2-212-WT-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
OM-2-213-WT-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semestr 3, Marzec 2016 - Wrzesień 2016

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
SUMA

Pozostałe podstawowe

 
OM-2-301-WT-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+

Praca dyplomowa

 
OM-2-302-WT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Seminarium dyplomowe
0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 5
-
OM-2-303-WT-s
Moduł nie został jeszcze opublikowany przez osobę za niego odpowiedzialną .
Przygotowanie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-