Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria ruchu w sieci Internet
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-607-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Szymański Andrzej (szymans@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Szymański Andrzej (szymans@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł dotyczy zagadnień inżynierii ruchu w dzisiejszych sieciach IP, opartych głównie o protokół MPLS.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie cel i sens stosowania mechanizmów inżynierii ruchu w sieciach teleinformatycznych TE1A_W16 Kolokwium
M_W002 Wie, jak skonfigurować wybrane mechanizmy inżynierii ruchu w urządzeniach sieciowych TE1A_W15 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna i rozumie zasady działania mechanizmów inżynierii ruchu stosowanych w sieciach teleinformatycznych TE1A_W16 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie pozyskiwać informacje dotyczące protokołów sieciowych i sposobu konfiguracji urządzeń sieciowych z dokumentacji technicznej TE1A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie pracować w zespole administrującym siecią MPLS z wdrożonymi mechanizmami inżynierii ruchu TE1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U003 Umie zastosować inżynierię ruchu do transmisji wielopunktowej TE1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Umie skonfigurować mechanizmy DiffServ w sieci MPLS TE1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Potrafi omówić i porównać rozwiązania inżynierii ruchu pod kątem ich użyteczności i skalowalności TE1A_U14 Kolokwium
M_U006 Umie ustawić atrybuty łączy i tuneli inżynierii ruchu w sieci MPLS TE1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U007 Umie skonfigurować podstawowy tunel inżynierii ruchu w sieci MPLS TE1A_U11, TE1A_U18 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U008 Potrafi skonfigurować tunel inżynierii ruchu z rezerwacją zasobów i sprawdzić poprawność jego zestawienia TE1A_U11, TE1A_U18 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U009 Potrafi skonfigurować mechanizmy MPLS Fast Reroute i sprawdzić zakres uzyskanej ochrony TE1A_U11, TE1A_U18 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności TE1A_K01, TE1A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie cel i sens stosowania mechanizmów inżynierii ruchu w sieciach teleinformatycznych + - + - - - - - - - -
M_W002 Wie, jak skonfigurować wybrane mechanizmy inżynierii ruchu w urządzeniach sieciowych + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady działania mechanizmów inżynierii ruchu stosowanych w sieciach teleinformatycznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie pozyskiwać informacje dotyczące protokołów sieciowych i sposobu konfiguracji urządzeń sieciowych z dokumentacji technicznej - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie pracować w zespole administrującym siecią MPLS z wdrożonymi mechanizmami inżynierii ruchu - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zastosować inżynierię ruchu do transmisji wielopunktowej - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie skonfigurować mechanizmy DiffServ w sieci MPLS - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi omówić i porównać rozwiązania inżynierii ruchu pod kątem ich użyteczności i skalowalności + - + - - - - - - - -
M_U006 Umie ustawić atrybuty łączy i tuneli inżynierii ruchu w sieci MPLS - - + - - - - - - - -
M_U007 Umie skonfigurować podstawowy tunel inżynierii ruchu w sieci MPLS - - + - - - - - - - -
M_U008 Potrafi skonfigurować tunel inżynierii ruchu z rezerwacją zasobów i sprawdzić poprawność jego zestawienia - - + - - - - - - - -
M_U009 Potrafi skonfigurować mechanizmy MPLS Fast Reroute i sprawdzić zakres uzyskanej ochrony - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie do inżynierii ruchu: cel stosowania mechanizmów inżynierii ruchu, osiągane korzyści i koszty ich zastosowania
2. Przegląd dostępnych mechanizmów inżynierii ruchu
3. Mechanizmy inżynierii ruchu dostępne w ramach wewnątrzdomenowych protokołów doboru tras
4. Mechanizmy inżynierii ruchu dostępne w ramach międzydomenowych protokołów doboru tras
5. Mechanizmy inżynierii ruchu dostępne w sieciach opartych na technikach MPLS/GMPLS
6. Rozszerzenia protokołów sygnalizacyjnych umożliwiające ich stosowanie w kontekście inżynierii ruchu
7. Rozszerzenia protokołów doboru trasy umożliwiające ich stosowanie w kontekście inżynierii ruchu
8. Zastosowanie technik wirtualizacji sieci w kontekście inżynierii ruchu – techniki oparte na MPLS
9. Zastosowanie technik wirtualizacji sieci w kontekście inżynierii ruchu – rozwiązania Carrier Ethernet
10. Stabilność i skalowalność mechanizmów inżynierii ruchu
11. Zagadnienia inżynierii ruchu w sieciach wielowarstwowych
12. Zagadnienia inżynierii ruchu w kontekście transmisji wielopunktowej
13. Zagadnienia inżynierii ruchu w kontekście niezawodności transmisji w sieci.
14. Zagadnienia inżynierii ruchu w kontekście zapewnienia właściwej jakości obsługi w sieci.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Inżynieria ruchu z wykorzystaniem protokołu rutingu wewnętrznego
2. Tunele inżynierii ruchu w MPLS – konfiguracja podstawowa
3. Tunele inżynierii ruchu w MPLS – atrybuty łączy i tuneli
4. Tunele inżynierii ruchu w MPLS – rezerwacje zasobów
5. Tunele inżynierii ruchu w MPLS – ochrona przed awariami
6. Tunele inżynierii ruchu w MPLS – różnicowanie jakości obsługi ruchu
7. Inżynieria ruchu w kontekście transmisji wielopunktowej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z ustnego kolokwium zaliczeniowego. Możliwość dwukrotnego zaliczenia poprawkowego tylko dla osób bez zaliczenia – ocena max. 4.0 przy pierwszej poprawce, max. 3.0 w drugiej poprawce.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw działania sieci IP, znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną i literaturą fachową w tym języku.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. Rosen, E., Viswanathan, A., and R. Callon, “Multiprotocol Label Switching Architecture”, RFC 3031, DOI 10.17487/RFC3031, January 2001, <https://www.rfc-editor.org/info/rfc3031>.
2. Rosen, E., Tappan, D., Fedorkow, G., Rekhter, Y., Farinacci, D., Li, T., and A. Conta, “MPLS Label Stack Encoding”, RFC 3032, DOI 10.17487/RFC3032, January 2001, <https://www.rfc-editor.org/info/rfc3032>.
3. Awduche, D., Malcolm, J., Agogbua, J., O’Dell, M., and J. McManus, “Requirements for Traffic Engineering Over MPLS”, RFC 2702, DOI 10.17487/RFC2702, September 1999, <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2702>.
4. Awduche, D., Berger, L., Gan, D., Li, T., Srinivasan, V., and G. Swallow, “RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels”, RFC 3209, DOI 10.17487/RFC3209, December 2001, <https://www.rfc-editor.org/info/rfc3209>.
5. Katz, D., Kompella, K., and D. Yeung, “Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF Version 2”, RFC 3630, DOI 10.17487/RFC3630, September 2003, <https://www.rfc-editor.org/info/rfc3630>.
6. Li, T. and H. Smit, “IS-IS Extensions for Traffic Engineering”, RFC 5305, DOI 10.17487/RFC5305, October 2008, <https://www.rfc-editor.org/info/rfc5305>.
7. Le Faucheur, F., Wu, L., Davie, B., Davari, S., Vaananen, P., Krishnan, R., Cheval, P., and J. Heinanen, “Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”, RFC 3270, DOI 10.17487/RFC3270, May 2002, <https://www.rfc-editor.org/info/rfc3270>.
8. Le Faucheur, F., Ed., “Protocol Extensions for Support of Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering”, RFC 4124, DOI 10.17487/RFC4124, June 2005, <https://www.rfc-editor.org/info/rfc4124>.
9. Pan, P., Ed., Swallow, G., Ed., and A. Atlas, Ed., “Fast Reroute Extensions to RSVP-TE for LSP Tunnels”, RFC 4090, DOI 10.17487/RFC4090, May 2005, <https://www.rfc-editor.org/info/rfc4090>.

Literatura uzupełniająca:
1. J. Doyle, J. Carroll: Routing TCP/IP, Volume I (CCIE Professional Development). Second Edition, Cisco Press, Oct. 2005.
2. J. Doyle, J. Carroll: Routing TCP/IP, Volume II (CCIE Professional Development). Cisco Press, Apr. 2001.
3. Eric Osborne, Ajay Simha, Traffic Engineering with MPLS, Cisco Press 2002
4. Santiago Alvarez, QoS for IP/MPLS Networks, Cisco Press 2006
5. Luc De Ghein, MPLS Fundamentals, Cisco Press 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza możliwości budowy elastycznych sieci agregacyjnych opartych na technice Ethernet — An analysis of the possibility to use the Ethernet technology for flexible aggregation networks / Artur LASOŃ, Andrzej SZYMAŃSKI, Jacek RZĄSA, Andrzej JAJSZCZYK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2012 R. 85 nr 7, s. 566–575. — Bibliogr. s. 575

Assessment of quality of service mechanisms in provider backbone bridge ethernet networks / Piotr BORYŁO, Andrzej SZYMAŃSKI // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2013 R. 86 nr 8–9 dod.: CD, s. 905–910. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 910, Abstr.. — Tekst na dołączonym CD-ROMie. — KSTiT’2013 : XXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Gdańsk, 4–6 września 2013

Resource provisioning for multigranular traffic flows in multilayer networks / Jacek RZĄSA, Artur LASOŃ, Andrzej SZYMAŃSKI, Andrzej JAJSZCZYK // Photonic Network Communications ; ISSN 1387-974X. — 2012 vol. 23 no. 1, s. 60–66. — Bibliogr. s. 65, Abstr.. — tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11107-011-0336-9.pdf

Informacje dodatkowe:

Brak