Stacjonarne - Studia I stopnia

Ceramika

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Chemia Budowlana

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Inżynieria Materiałowa

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Technologia Chemiczna

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Stacjonarne - Studia II stopnia

Ceramika - Ceramika techniczna i konstrukcyjna

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Ceramika - Materiały dla konserwacji i rewitalizacji

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Ceramika - Wzornictwo ceramiki i szkła

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Chemia Budowlana

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Inżynieria Materiałowa - Materiały funkcjonalne

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Inżynieria Materiałowa - Functional Materials

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Inżynieria Materiałowa - Mikro i nanotechnologie materiałowe

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Inżynieria Materiałowa - Materiały funkcjonalne

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy

Inżynieria Materiałowa - Biomateriały i kompozyty

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Technologia Chemiczna - Technologia szkła i powłok amorficznych

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Technologia Chemiczna - Technologia materiałów budowlanych

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Technologia Chemiczna - Analityka i kontrola jakości

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Technologia Chemiczna - Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr letni

Technologia Chemiczna - Analityka i kontrola jakości

PL

Język wykładowy

rozp: Semestr zimowy