Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_W03
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate has systematized knowledge of atmospheric structure and basic phenomena occurring in it; knows basic concepts relating to atmosphere components
Reference to ALO:
  • P1A_W05
    ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i stosowanych w nich metod badawczych