Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_W07
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate has knowledge of chemistry, including the terminology, concepts and laws of chemistry, principles of safe work with chemicals, basic operations and processes performed in laboratory practice, elements of nuclear chemistry, elements of physics and chemistry, as well as the properties of the most important chemical elements and groups of chemical compounds
Reference to ALO:
 • P1A_W03
  ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych
 • P1A_W07
  ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
 • P1A_W09
  zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • Inz1A_W02
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów