Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_W08
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate has sufficient knowledge of computer science to describe, simulate and model hydrocarbon deposits, water and low- and high- temperature geothermal energy
Reference to ALO:
  • P1A_W06
    ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych
  • Inz1A_W02
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W05
    zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów