Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_W11
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate has knowledge of the installations and district heating as well as of the equipment using ecological and renewable sources of energy, including their life cycles and environmental consequences of their disposal
Reference to ALO:
 • P1A_W07
  ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
 • Inz1A_W02
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
 • Inz1A_W05
  zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
 • Inz1A_W01
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych