Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_W13
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate has elementary knowledge on the industrial property and copyright protection, and is able to use patent information resources
Reference to ALO:
  • P1A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej