Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_W14
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate has basic knowledge of management (including quality management) and business activities ; knows the principles of creating and running an individual enterprise
Reference to ALO:
  • P1A_W11
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W03
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • Inz1A_W04
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej