Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_U01
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate applies basic techniques, research tools and interpretations applied for geological identification of resources, using literature, electronic sources and Polish and English language software
Reference to ALO:
 • P1A_U02
  rozumie literaturę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim
 • P1A_U03
  wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
 • P1A_U07
  wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
 • P1A_U01
  stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów