Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_U02
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate applies basic techniques, research tools and interpretations applied for learning about the phenomena taking place in the atmosphere, using literature, electronic sources and Polish and English language software
Reference to ALO:
 • P1A_U02
  rozumie literaturę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim
 • P1A_U03
  wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
 • P1A_U07
  wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
 • P1A_U01
  stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów