Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_U06
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate is able to follow basic safety rules for the use of chemicals; can use the laboratory equipment to carry out basic experiments
Reference to ALO:
  • P1A_U06
    przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
  • Inz1A_W01
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych