Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_U11
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate can design heating and cooling - heating systems using ecological and renewable energy sources
Reference to ALO:
  • Inz1A_U02
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne