Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_U12
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate can determine the design assumptions needed to develop or calculate energy system and to interpret the obtained results
Reference to ALO:
  • P1A_U08
    wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z wybranej dyscypliny naukowej
  • Inz1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski