Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_U13
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate can calculate the ecological and economic effect of investments based on ecological and renewable energy sources
Reference to ALO:
  • Inz1A_U02
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • Inz1A_U03
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
  • Inz1A_U04
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich