Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_U15
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate can perform simulations and execute projects on specialized software
Reference to ALO:
  • Inz1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski