Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_U17
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate is capable of selecting and analyzing simple energy systems to meet the expected requirements
Reference to ALO:
  • Inz1A_U06
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_U08
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi