Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_K01
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate understands the importance of lifelong learning and is familiar with the continuous training programs (courses, postgraduate studies, second-cycle studies), including self and group learning
Reference to ALO:
 • P1A_K02
  potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • P1A_K05
  rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • P1A_K07
  wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
 • P1A_K01
  rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie