Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_K03
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate exhibits self-responsibility for their individual contribution; has the ability to work in a team and is willing to take responsibility for jointly implemented tasks
Reference to ALO:
  • P1A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • P1A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania