Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_K07
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate is aware of the importance of the non-technical aspects and understands the effects of the activity of the engineer (specialist in the field of ecological and renewable energy sources), including its environmental impact and the associated responsibility for the decisions taken
Reference to ALO:
  • Inz1A_K01
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje