Field learning outcome data:
Code:
IS2A_W04
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
ma szczegółową wiedzę w zakresie biotechnologii, budownictwa, energetyki, elektrotechniki, kartografii, górnictwa, geologii inżynierskiej, geotechniki, informatyki, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, technologii chemicznej , mechaniki płynów
Reference to ALO:
  • T2A_W02
    ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów