Field learning outcome data:
Code:
IS2A_W08
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów techniczno-technologicznych stosowanych w takich dziedzinach, jak gospodarka odpadami, inżynieria mineralna, odnawialne i alternatywne źródła energii, rozwój zrównoważony, hydrogeologii stosowanej i geotechnika środowiska, biotechnologia, rekultywacja, analityka środowiska
Reference to ALO:
  • T2A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych