Field learning outcome data:
Code:
IS2A_W11
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Reference to ALO:
  • T2A_W09
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej