Field learning outcome data:
Code:
IS2A_K01
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Reference to ALO:
  • T2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób