Field learning outcome data:
Code:
IS2A_K03
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Reference to ALO:
  • T2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role