Field learning outcome data:
Code:
IS2A_K04
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Reference to ALO:
  • T2A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania