Field learning outcome data:
Code:
IS2A_K05
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Reference to ALO:
  • T2A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu