Field learning outcome data:
Code:
IS2A_U05
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Reference to ALO:
  • T2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia