Field learning outcome data:
Code:
IS2A_U07
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Reference to ALO:
  • T2A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej