Field learning outcome data:
Code:
IS2A_U11
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
Reference to ALO:
  • T2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi