Field learning outcome data:
Code:
IS2A_U13
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Reference to ALO:
  • T2A_U13
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą