Field learning outcome data:
Code:
IS2A_U14
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Reference to ALO:
  • T2A_U14
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich