Field learning outcome data:
Code:
IS2A_U21
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki i chemii, a także reguły i narzędzia matematyczne do rozwiązywania zadań w zakresie inżynierii środowiska
Reference to ALO:
  • T2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski