Field learning outcome data:
Code:
IS2A_U22
Covered field of study:
Environmental Engineering
Learning outcome:
potrafi zaplanować i przeprowadzić terenowe badania i prace z zakresu inżynierii środowiska, opisać oraz zinterpretować ich wyniki
Reference to ALO:
  • T2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne