Field learning outcome data:
Code:
OS1A_W05
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate has basic knowledge of selected aspects of geophysics.
Reference to ALO:
  • P1A_W04
    ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi