Field learning outcome data:
Code:
OS1A_W06
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate has basic knowledge of environmental management and environmental resources management.
Reference to ALO:
  • P1A_W08
    rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki i dyscypliny nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej