Field learning outcome data:
Code:
OS1A_W07
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate has knowledge of mathematics, including the basics of mathematical analysis, linear algebra, descriptive geometry, probabilistic theory and statistics, applicable to describing and analyzing physical phenomena occurring in the environment and to formulating and solving simple problems concerning selected environmental protection issues.
Reference to ALO:
  • P1A_W02
    w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych
  • P1A_W03
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych