Field learning outcome data:
Code:
OS1A_W11
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate has knowledge of basic definitions and terminology in the field of environmental protection and knows the development and research methods used in mathematical and natural sciences and environmental sciences.
Reference to ALO:
  • P1A_W04
    ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi