Field learning outcome data:
Code:
OS1A_W12
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate has knowledge of computer science and statistics allowing for the description and interpretation of phenomena occurring in the environment.
Reference to ALO:
  • P1A_W06
    ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych