Field learning outcome data:
Code:
OS1A_W13
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate has knowledge of basic techniques and research tools used in soil science, geophysics, remediation, renaturation and geochemistry, biochemistry, microbiology.
Reference to ALO:
  • P1A_W02
    w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych
  • P1A_W05
    ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i stosowanych w nich metod badawczych